FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को बजेट किताब ।

७९/८० 09/04/2022 - 16:33 PDF icon Budget Book_Final Setting_2079_05_13-1.pdf

आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य

७८/७९ 07/15/2022 - 15:25 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७९।८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 07/15/2022 - 15:24 PDF icon barbardiya niti program 2079_80.pdf

लुम्बिनी प्रदेशको आ व २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम

७८/७९ 10/24/2021 - 13:59 PDF icon Final-Program-Book FY 078-79_compressed for web.pdf

आ.व.२०७८।७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 08/19/2021 - 12:28 PDF icon budget_2078_79

आ.व. २०७७/७८ को आर्थिक ऐन ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:32 PDF icon pdf

आ.व. २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:03 PDF icon pdf

आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:01 PDF icon pdf

आ.व.२०७७/७८ को विनियोजन ऐन ।

७७/७८ 09/21/2020 - 11:58 PDF icon pdf

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 09/30/2019 - 13:32 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७६_७७.pdf

Pages