FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लुम्बिनी प्रदेशको आ व २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम

७८/७९ 10/24/2021 - 13:59 PDF icon Final-Program-Book FY 078-79_compressed for web.pdf

आ.व.२०७८।७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 08/19/2021 - 12:28 PDF icon budget_2078_79

आ.व. २०७७/७८ को आर्थिक ऐन ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:32 PDF icon pdf

आ.व. २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:03 PDF icon pdf

आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:01 PDF icon pdf

आ.व.२०७७/७८ को विनियोजन ऐन ।

७७/७८ 09/21/2020 - 11:58 PDF icon pdf

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 09/30/2019 - 13:32 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७६_७७.pdf

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व. ७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 09/30/2019 - 13:31 PDF icon निति तथा कार्यक्रम ७६_७७.pdf

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को बजेट वक्तब्य ।

७६/७७ 09/30/2019 - 13:30 PDF icon बजेट वक्तब्य आ.व.७६_७७.pdf

बारबर्दिया नगरपालिकाको शिक्षा तर्फको योजना तथा बजेट २०७५/७६

७५/७६ 08/28/2018 - 16:27 PDF icon pdf document

Pages