FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०८०/०८१ को हिउँदेसभाबाट संशोधन भएका योजना/कार्यक्रमको सूची ।

८०/८१ 02/12/2024 - 14:54 PDF icon hiunde.pdf

आ.व.८०/८१ बजेट

८०/८१ 07/05/2023 - 16:48 PDF icon bajet book 1-108_merged (1).pdf

आ.व.२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 05/21/2023 - 16:11

बारबर्दिया न.पा.मा कार्यक्षेत्र भएको गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको योजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 05/21/2023 - 16:09

बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को बजेट किताब ।

७९/८० 09/04/2022 - 16:33 PDF icon Budget Book_Final Setting_2079_05_13-1.pdf

आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य

७८/७९ 07/15/2022 - 15:25 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७९।८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 07/15/2022 - 15:24 PDF icon barbardiya niti program 2079_80.pdf

लुम्बिनी प्रदेशको आ व २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम

७८/७९ 10/24/2021 - 13:59 PDF icon Final-Program-Book FY 078-79_compressed for web.pdf

आ.व.२०७८।७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 08/19/2021 - 12:28 PDF icon budget_2078_79

आ.व. २०७७/७८ को आर्थिक ऐन ।

७७/७८ 09/21/2020 - 12:32 PDF icon pdf

Pages