FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

१५ औं नगरसभा बैठक सम्बन्धमा ।
रिक्त्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।
बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्रगति विवरण सम्बन्धमा ।
दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बारबर्दिया नगरपालिका कार्यालय जयनगर बर्दियामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका तर्फबाट जारी प्रेस बिज्ञप्ति
युवा लक्षित कार्यक्रमको लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।
सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्नेबारे सूचना ।
श्री जन चेतना प्राथमिक विद्यालय बारबर्दिया १०, धधवारको प्राथमिक तह राहत शिक्षक पदको विज्ञापन सूचना ।
अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक आपुर्तिको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
आगामी आ.व. २०८१/०८२ का लागि कार्यक्रम माग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको सूचना ।
६७ औं सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।।
दोस्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
५० प्रतिशत अनुदानमा धानको उन्नत बिउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
वार्ड नं ५,१० र ११ का भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नगरपालिकाबाट प्रकाशित दाबी विरोधको १५ दिने सूचना ।
स्थानिय जातका बाख्रा खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना ।
मौरी व्यवसायीहरुको लागि सूचना ।
वार्ड नं ६ को नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित गरिने भूमिहिन दलित, भूमिहुन सुकुम्बासीको लागि १५ दिने सूचना ।।
प्रस्ताव आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
स्थानिय तह संस्थगत स्वमुल्याङ्कन LISA को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।
2080/81 दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत भुक्त्तानी लाभग्राही सूची ।
करार सेवाका लागि दरखास्त फारम ।
वार्ड नं ९ को भूमिहिन दलित , भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको दावि विरोध सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।।
Invitation for Online Bids
रेडियोग्राफर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।
लिखित परिक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।।
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना ।।
मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।
५०प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर वितरण कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।
बैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यू/अङ्गभङ्ग बिरामी भइ बोर्डको सचिवालयबाट शत प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका श्रमिकका छात्र/छात्राहरुलाइ बैदेशिक रोजगार सहायता प्राप्त गर्ने निवेदनको ढाँचा
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको लागि १५ दिने सूचना ।।
जग्गा दानमा वा न्यूनतम सरकारी दररेटमा लिने सम्बन्धि सूचना ।
Notice
Invitation for Online Bids
Invitation for Online Bids
Invitation for Online Bids
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
जग्गा दानमा लिने सम्बन्धी सूचना ।।
जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धी सूचना
थ्रेसिङ्गको अधिकतम मूल्य कायम गरिएको सूचना
धानको थ्रेसिङ्ग मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा ।।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सूचना ।।
शिलबन्धदि दरभाउ आव्हानको सूचना ।।
विद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धमा आशय पत्र सम्बन्धमा ।।
स्वास्थय संस्थाहरुको लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशयको सूचना ।।
दररेट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सेनेटेरी प्याड)
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।
व्यवसाय दर्ता / नविकरण सम्बन्धमा ।।
अनुदानको रसायनिक मल बिक्रि वितरणको लागि मूल्य निर्धारण सम्बन्धि सूचना ।।
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।
मूल्य सूचि टाँस गर्ने सम्बन्धमा ।।
करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।
सौर्य उर्जा प्रणाली जडान गर्नको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।
स्टक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बर्दिया जिल्लाको दररेट ।।
आन्तरिक राजश्व संकलन प्रणाली बन्द रहने सम्बन्धि सूचना ।।
सामाजिक सुरक्षाा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।
बारबर्दिया नगरपालिकाका विपद् सम्बन्धि तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिहरुको नामावली ।।
दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा ।
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन तथा निकासी बन्द गरिएको सम्बन्धी सूचना ।।
सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
आ.व.२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बारबर्दिया न.पा.मा कार्यक्षेत्र भएको गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको योजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।
Invitation for online bids.
Invitation for online bids.
बारबर्दिया नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित हेफर परियोजनाको सूचनाहरु ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित हेफर परियोजनाको सूचनाहरु ।
बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
सामुदायिक कृषि तथा भेटरिनरी उद्यमी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
नगरपालिकामा सूचिकृत हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।
खाद्यान्न बीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । कार्यविधि यसैसाथ संलग्न छ ।
खाद्यान्न बीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । कार्यविधि यसैसाथ संलग्न छ ।
श्रम स्विकृति सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
युवा नवप्रवर्तनात्मक विचार प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।
मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
अ.न.मी.पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको सूचि । पद:मेडिकल अधिकृत
अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको सूचि । पद:अ.न.मी
Re-Bid Notice
Re-Bid Notice
रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना । प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६ गते ।
लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना । प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६ गते ।
धानबालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना । प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६ गते ।
धानबालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना । प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६ गते ।
प्रशिक्षक आवश्यकता ।
आ.व. २०७९/८० को फाल्गुन मसान्तको आय व्यय सार्वजनिक सम्बन्धमा ।
विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापनहरूको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।
११३ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवश मनाउने सम्बन्धी सूचना ।।
बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७८/७९ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा ।
ICT सामाग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
ICT सामाग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
वडा नं ४ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।
वडा नं ४ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।
दरखास्त फाराम
कर्मचारी आवश्यकता ।
बारबर्दिया न.पा.वडा नं ५ को कार्यालय भवन निर्माणको लागि टेण्डर आह्वानको सूचना ।
बारबर्दिया न.पा.वडा नं ५ को कार्यालय भवन निर्माणको लागि टेण्डर आह्वानको सूचना ।
बेलवाबज्जा-पदनाहा सडक स्तरोन्नतिको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
बेलवाबज्जा-पदनाहा सडक स्तरोन्नतिको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
पाञ्चजन्य मा वि को भवन निर्माण को बोलपत्र आह्वानको सूचना।
पाञ्चजन्य मा वि को भवन निर्माण को बोलपत्र आह्वानको सूचना।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
खर्च सार्वजनिकिरण सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना।
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना।
प्रेस विज्ञप्ति ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको साझेदारीमा संचालित परियोजनामा रोजगारीको अवसर ।
व्यवसाय कर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बिहानको समयमा बर्दियाका धेरै स्थानहरुमा कुहिरो लागेको छ र मध्यान्न पछि क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा र सतर्कता अपनाउनु हुन समेत अनुरोध छ ।
परिचय पत्र वितरणका लागि बस्ने बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना ।
अनुदान परिचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना । मिति २०७९/८/२८ गते ।
अनुदान परिचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना । मिति २०७९/८/२८ गते ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
खाता नं संशोधनको सूचना।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आशयदाताहरूको छनौट सम्बन्धी सूचना।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आशयदाताहरूको छनौट सम्बन्धी सूचना।
हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडित महिलाहरुलाई खाद्यान्न तथा न्यानो कपडा सहयोगका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । निवेदनको ढाँचा यसैसाथ संलग्न छ ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान मनाउने सम्बन्धमा ।
सेवा प्रवाह स्थगन रहने सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना।
Invitation for bids
Invitation for bids
अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
High Mast लाईट जडानको लागि टेन्डर आह्वानको सूचना ।
High Mast लाईट जडानको लागि टेन्डर आह्वानको सूचना ।
विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशयपत्र सम्बन्धमा ।
विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशयपत्र सम्बन्धमा ।
Invitations for Online bids
Invitations for Online bids
रोजगार सहायक पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को बजेट किताब ।
सहिद विष्णु धनी बहुप्राविधिक शिक्षालयको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा ।
रोजगार सहायक पदको परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना ।
स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना।
नगर खेलकुद विकास समितिका नव नियुक्त पदाधिकारीहरुको विवरण ।
नगर अस्पताल विकास समितिका नव नियुक्त पदाधिकारीहरुको विवरण ।
खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना ।
खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना ।
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सूचना ।
उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सूचना ।
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
रोजगार सहायक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना।
खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना ।
पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित।
पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यस पत्र बमोजिम गर्नुहुन अनुरोध ।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संघ संस्थाको लागि आशयपत्रको निवेदन र विस्तृत विवरण फाराम ।आह्वानको सूचना ।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संघ संस्थाको लागि आशयपत्र आह्वानको सूचना ।
iLG profile तथ्याङ्क संकलनमा खटिएका गणकहरूको दोस्रो तथा अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको सूचना।
पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
सम्पति विवरण फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
कृषि गणकहरुको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
स्थायी कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी सूचना ।
कर्मचारीहरुलाई का स मु फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।
गणकहरुको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
राजश्व संकलन कार्य बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
साप्ताहिक हाटबजार र घाट उत्राही आय ठेक्का शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
रोजगार सहायक पदको विज्ञापनको सूचना ।
रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७८
सार्वजनिक सूचना ।
गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
वडा नं १ को गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
गणक पदको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
पूर्ण विवरण पेश सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।
५० प्रतिशत अनुदान रकम भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
किसान सूचिकरण कार्यक्रम सुचारू गर्ने सम्बन्धी सूचना।
सेवा करारमा गणक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
गणकका लागि दरखास्त फाराम
नगर सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
आ.व.२०७९/०८० को लागि कार्यक्रम तथा प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।
ICT सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
ICT सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
सेवा प्रवाह सम्बन्धमा।
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
स्वतः प्रकाशन बारबर्दिया न. पा. (आ. व. २०७८।०७९ तेस्रो त्रैमासिक)
यस बारबर्दिया नगरपालिकामा राजिनामा स्वीकृत भएका जनप्रतिनिधिहरुको विवरण ।
कृषि विकास शाखाको खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
कृषि विकास शाखाको खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।
सहजकर्ताहरूको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना ।
सहजकर्ताहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।
Re-Invitation of Sealed Quotation for the Construction of Drain
Re-Invitation of Sealed Quotation for the Construction of Drain
आ.व.२०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ।
सहजकर्ता दरखास्त फाराम
दावी विरोध पेश सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।।
सेवा करारमा सहजकर्ता पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।
२०७९ बैशाख १ देखि ७ गतेसम्म घटना दर्ता सप्ताह मनाऔं ।
धानको उनन्त बीउ ५०% अनुदानमा वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
धानको उनन्त बीउ ५०% अनुदानमा वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
Invitation for sealed quotation.
Invitation for sealed quotation.
प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
हलुका सवारी ड्राइभिङ तालिमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
हलुका सवारी ड्राइभिङ तालिमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
Invitation for NCB of Construction Work. सूचना प्रकाशन मिति २०७८।११।२३ गते ।
Invitation for NCB of Construction Work. सूचना प्रकाशन मिति २०७८।११।२३ गते ।
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
सटर भाडामा दिने सम्बन्धि १५ दिने सूचना ।
सटर भाडामा दिने सम्बन्धि १५ दिने सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ३ दिने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ३ दिने आशयको सूचना ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि बारबर्दिया नगरपालिका बर्दियासंग सम्बन्धित आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण .
आ.व.२०७७/७८ को बारबर्दिया नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
सामाजिक परिचालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना।
बारबर्दिया नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र योजना (Education Sector Plan) २०७८-२०८८ ।
कोभिड १९ विरुद्धको Janssen खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
मोटर ड्राइभिङ्ग तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बारबर्दिया मा.वि.स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता २०७८ युवक मा.वि.दुध्धाको आयोजनामा यहि मिति २०७८ पौष २१ गते हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड दोस्रो प्रतियोगिता र मेयरकप फुटबल तेस्रो प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
प्राविधिक प्रस्तावबाट छनौट भएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ।
प्राविधिक प्रस्तावबाट छनौट भएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ।
मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
Invitation for electronics Bid
Invitation for electronics Bid
सुपरभाइजर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
हलुका सवारी चालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
MIS Operator पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
मिति २०७८।०६।०८ गते विज्ञापन गरिएका पदहरुको परीक्षा मिति निर्धारण गरिएको सूचना ।
बारबर्दिया शिक्षा पार्श्वचित्र २०७८ ।
बोलपत्र/सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
बोलपत्र/सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
लुम्बिनी प्रदेशको आ व २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम
छात्रवृत्ति सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित । समय ७ दिन भित्र ।
मिति २०७८।०६।१७ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरु ।
मिति २०७८।०६।१७ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरु ।
Medicine तथा Surgical Items खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
Medicine तथा Surgical Items खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना।
विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना।
विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना।
विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना।
सिलबन्दी दरभाउपत्रको आशयको सूचना ।
सहिद विष्णुधनी बहुप्राविधिक शिक्षालयको Prospectus
करारामा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।
संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन नगर प्रमुख श्री दुर्गा बहादुर थारु(कबिर) ज्यूबाट जारी विज्ञप्ति ।
नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ बमोजिम भुक्तानीका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुको विवरण ।
राष्ट्रिय बाल दिवसको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध ।
विद्यालय स‌ंचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
ल्यापटप तथा मल्टीफन्शन प्रिन्टर खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिति २०७८।०५।११ गतेकाे हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।
ल्यापटप तथा मल्टीफन्शन प्रिन्टर खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिति २०७८।०५।११ गतेकाे हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।
नदीजन्य पदार्थकाे ठेक्का संशाेधन सम्बन्धी सूचना । मिति २०७८।०५।०४ गतेकाे हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।
नदीजन्य पदार्थकाे ठेक्का संशाेधन सम्बन्धी सूचना । मिति २०७८।०५।०४ गतेकाे हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।
विश्वविद्यालय स्तरको विभिन्न परीक्षामा सामेलहुने विद्यार्थीहरुलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
आ.व.२०७८।७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।
एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय गुलरिया बर्दियाको सूचना ।
साप्ताहिक हाटबजारको सिलबन्दी दरभाउपत्र पुनः आह्वान गरिएको सूचना ।
साप्ताहिक हाटबजारको सिलबन्दी दरभाउपत्र पुनः आह्वान गरिएको सूचना ।
बैदी साप्ताहिक हाट बजारको ठेक्का बन्दोवस्तको कार्य स्थगित गरिएको सूचना ।
बैदी साप्ताहिक हाट बजारको ठेक्का बन्दोवस्तको कार्य स्थगित गरिएको सूचना ।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।
सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।
कोभिड १९ को खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
बर्दिया जिल्ला दर रेट २०७८/०७९
बिनियोजन ऐन २०७८
औषधि खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
औषधि खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।
कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
आधारभूत तह(कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
आ.व.२०७८/७९ को निति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी राय सुझाव संकलनका लागि Zoom Meeting मा सहभागी हुनुहोला ।
जानकारी सम्बन्धमा।
खर्च खाताहरु बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
खर्च खाताहरु बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
सूचना ! सूचना!! सूचना!!!
नयाँ पत्रिकामा २०७८।१।१६ गतेको पृष्ठ ८ मा प्रकाशित सूचना ।
नयाँ पत्रिकामा २०७८।१।१६ गतेको पृष्ठ ८ मा प्रकाशित सूचना ।
अत्यन्त जरुरी सूचना ।
अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु २०७८।०१।१९ गते सम्म बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।
निशेधाज्ञा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।
अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द रहने सम्बन्धी सूचना।
बारबर्दिया नगरपालिकामा संचालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १-३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको मूल्याङ्कन गर्ने पुस्तिका-२०७७
घटना दर्ता शिविर संचालन समय तालिका । बारबर्दिया
यहि मिति २०७८ बैशाख १ गते देखि १६ गते सम्म देशव्यापी रुपमा संचालन हुन लागेको व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ ।
भूमि सुधार तथा मालमपोत कार्यालयको सूचना तथा राजपत्र ।
प्रथम बारबर्दिया मेयर कप ब्याडमिण्टन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।
साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७७।१२।१५ गते ।
साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७७।१२।१५ गते ।
Invitation for sealed quotation for the construction work. मिति २०७७ चैत १० गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित।
Invitation for sealed quotation for the construction work. मिति २०७७ चैत १० गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित।
Invitation for NCB for Construction works.
Invitation for NCB for Construction works.
लोकसेवा तयारी कक्षा प्रवेश परिक्षा मिति संशोधन गरिएको सुचना ।
लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि आवेदन फाराम ।
लोक सेवा तयारी कक्षाका लागि आवेदन आह्वानको सूचना ।
दरभाउ स्विकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
दरभाउ स्विकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
Notice of Re-Invitation for Sealed Quotation in Himalayan Times dated 2077/11/04
Notice of Re-Invitation for Sealed Quotation in Himalayan Times dated 2077/11/04
Notice of Invitation for sealed quotation in Nepal Samachar Patra dated 2077/11/04
Notice of Invitation for sealed quotation in Nepal Samachar Patra dated 2077/11/04
Invitation for Bids Published on Rajdhani daily dated 2077/11/04
Invitation for Bids Published on Rajdhani daily dated 2077/11/04
सहिद विष्णु धनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय जयनगरको लागि आइ सि टी सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
सहिद विष्णु धनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय जयनगरको लागि आइ सि टी सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
Invitation for Sealed Quotation for procurement of fabricated steel parts of Trail bridge
Invitation for Sealed Quotation for procurement of fabricated steel parts of Trail bridge
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुलरिया बर्दियाको मतदाता नामावली सम्बन्धी सूचना !
सामाजिक परिचालक, तथ्यांक संकलक र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।।
तथ्याङ्क संकलक तथा सामाजिक परिचालककाे लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लगत प्रविष्टीकर्ता तथा अमिन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लगत प्रविष्टीकर्ताको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
अमिन पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।
लागत साझेदारीमा बंगुर कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।।
साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)(बाख्रा) बिकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वन सम्बन्धि सूचना ।।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान सम्बन्धमा जारी सूचना ।।
करार सेवामा पदपूर्ती सम्बन्धि सूचना ।।
स्वास्थय तर्फका विभिन्न पदका विज्ञापनकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना ।।।
मिति २०७७/०८/२३ गते प्रकाशित विज्ञापनकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
मत्स्य पालन गरिरहेका कृषकहरुले निवेदन पेश गर्नुहुन ।
तालिम सम्बन्धी सूचना ।।
दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।
घर नक्सा अभिलेखिकरण तथा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
मत्स्य पालक कृषकहरुलाई निवेदन पेश सम्बन्धी सूचना ।
उद्यम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
कृषि व्यवसाय स‌ंचालन गर्न चाहने युवाहरुका लागि सूचना ।
कृषि शाखाले प्रकाशन गरेकाे सूचना । ल सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि ।
तालिम सम्बन्धि सूचना । सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि ।
उद्यम विकास सहजकर्ताको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना।
उद्यम विकास सहजकर्ताको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना।
करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।
निर्माण कार्यका लागि बाेलपत्र आह्वानको सूचना ।
दरखास्त फाराम
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।
साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना।
प्रेस विज्ञप्ती।
अनुदानकाे मलखाद काराेबारकाे लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।
परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
Invitation of Bids for Medicine and surgical Items
Invitation of Bids for Medicine and surgical Items
बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७७/०६/२२ गते प्रकाशित।
बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७७/०६/२२ गते प्रकाशित।
बारबर्दिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य पार्श्वचित्र
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार संयोजकको लिखित परीक्ष स्थगित गरिएको सूचना ।
रोजगार संयोजकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना।
सामाजिक परिचालकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
विद्यार्थी भर्ना तथा सिकाई सहजीकरण सम्बन्धमा ।
भिम मार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना।
कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धमा ।
व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।
सामाजिक परिचालकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
नगर सटर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
नगर सटर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
रोजगार संयोजक पदमा करारमा भर्ना सम्बन्धि सूचना ।
सव इन्जिनियर पदमा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
पुन ताकेता गरिएको।
पर्यटन र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना/कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।
मनोसमाजिक कार्यकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
पुन ताकेता गरिएकाे ।
सडक मर्मत सम्भारकर्ता छनौट सम्बन्धि सूचना।
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना।
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना।
प्राविधिक सहायक पदको आवश्यकता सम्बन्धि सुचना ।
मनोसमाजिक कार्यकर्ता आवश्यकता।
आजदेखि १६ गते शुक्रबारसम्म फेरि ठूलो पानी पर्नसक्ने सम्भावना बाढी, पहिरो जानसक्ने सम्भावना ।
कोरोना अपडेट २०७७/०४/०९ गते शुक्रबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०४/०२ गते शुक्रबार ।
नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई सूचना।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/३० गते मंगलबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२९ गते सोमबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२८ गते आइतबार ।
राजश्व संकलन कार्य बन्द रहने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२७ गते शनिबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२६ गते शुक्रबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२५ गते बिहिबार ।
अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने सम्बन्धि सूचना
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२४ गते बुधबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२३ गते मंगलबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२२ गते सोमबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२१ गते आइतबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/२० गते शनिबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१९ गते शुक्रबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१८ गते बिहिबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१७ गते बुधबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१६ गते मंगलबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१५ गते सोमबार ।
व्यवसाय कर दाखिला सम्बन्धमा
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१४ गते आइतबार ।
कोरोना अपडेट मिति २०७७/०३/१३ गते शनिबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१२ गते शुक्रबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/१० गते बुधबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/०९ गते मंगलबार ।
घर नक्शा अभिलेखिकरणका लागि निवेदन दिएका घरधनीहरुलाई सूचना ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/०८ गते सोमबार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/०७ गते आइतबार ।
कोरोना अपडेट मिति २०७७/०३/०६ गते शनिवार ।
कोरोना अपडेट २०७७/०३/०५ गते शुक्रबार ।
कोरोना अपडेट मिति २०७७/०३/०४ गते ।
कोरोना अपडेट मिति २०७७/०३/०३ गते ।
यस नगरपालिका कार्यालय तथा मातहतका शाखाहरुको सेवा प्रवाह सम्बन्धि सुचना ।
खर्च तथा निकासा भुक्तानी सम्बन्धमा सुचना ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
आधारभूत तह परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई जानकारीका लागि ।
बैंक खाता परिवर्तन भएको सूचना ।
नियमित खोप संचालन सम्बन्धि सूचना ।
कोभिड -१९ सम्बन्धि विवरण
प्रथम चरणको राहत वितरण सूचि बारबर्दिया नगरपालिका ।
सहयोगका लागि हार्दिक अपिल ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित ।
सुचना सुचना सुचना
शाखागत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण ।
नोवेल कोरोना भाइरसवाट बच्न जनहितमा जारी सन्देश
मिति २०७६/१२/०३ गते सम्भावित कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनिकरण सम्वन्धमा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय
परीक्षा मिति प्रकाशन गरिएको सूचना ।
बोलपत्र दाखिला गर्ने मिति संशोधन गरिएको सुचना ।
बोलपत्र दाखिला गर्ने मिति संशोधन गरिएको सुचना ।
दरखास्त फारम
औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।
औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।
ठेका समय लम्बयाईएको सम्बन्धमा ।
ठेका समय लम्बयाईएको सम्बन्धमा ।
करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
तालिम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।
तालिम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।
तालिम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।
तालिम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।
तालिम सम्बन्धि सुचना ।
सूचना सूचना सूचना ।
मासु पसल निर्माण सुधार बारे सूचना ।
प्रथम राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड तथा दोस्रो मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका ।
राजधानी राष्ट्रिय दैनिककाे पृष्ठ ८ मा मिति २०७६/१०/५ गते प्रकाशित बाेलपत्र आह्वानको सुचना ।
राजधानी राष्ट्रिय दैनिककाे पृष्ठ ८ मा मिति २०७६/१०/५ गते प्रकाशित बाेलपत्र आह्वानको सुचना ।
राजधानी राष्ट्रिय दैनिककाे पृष्ठ २ मा मिति २०७६/१०/५ गते प्रकाशित सुचना ।
राजधानी राष्ट्रिय दैनिककाे पृष्ठ २ मा मिति २०७६/१०/५ गते प्रकाशित सुचना ।
प्रदेश नं ५ को भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको करार खेति कार्यक्रमको प्रस्तावना आह्वानको सुचना ।
कोटेशन आह्वानको सूचना ।
कोटेशन आह्वानको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना ।
सार्वजनिक विदाको सुचना ।
डेस्कटप, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरीदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
डेस्कटप, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरीदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
आर्थिक प्रशासन शाखाको कामकाज प्रभावित हुने सम्बन्धमा जरुरी सूचना ।
द्वन्द पिडित तथा शहिद परिवारका सन्ततिलाई छात्रवृति सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना ।
नगरपालिकाले कृषि सम्बन्धि औजार अनुदानमा वितरण गर्नका लागि सूचना ।
Specifications for 4WD Double cab pick up
लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा माॱविॱस्तरीय निवन्ध प्रतियोगिता हुने ।
मिति २०७६/८/११ गतेको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकको पृष्ठ ५ मा प्रकाशित सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सुचना ।
मिति २०७६/८/११ गतेको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकको पृष्ठ ५ मा प्रकाशित सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सुचना ।
नयां पत्रिका दैनिकमा मिति २०७६/०८/१० गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
नयां पत्रिका दैनिकमा मिति २०७६/०८/१० गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थितीको लागि सार्वजनिक सुचना ।
हजका लागि जाने धर्मावलम्बीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिने आवेदन बारे सुचना ।
बारबर्दिया नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुका लागि विषय विज्ञमा सुचिकृत सम्बन्धी सूचना ।
पत्रमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि सुचना ।
मिति २०७६ कार्तिक २८ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ४ मा प्रकाशित क्याटलग सपिङको सूचना । ।
मिति २०७६ कार्तिक २८ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ४ मा प्रकाशित क्याटलग सपिङको सूचना । ।
मिति २०७६ कार्तिक २५ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ९ मा प्रकाशित ह्युम पाइपको सूचना । ।
मिति २०७६ कार्तिक २५ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ९ मा प्रकाशित ह्युम पाइपको सूचना । ।
मृतक कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि निवेदन संकलन गर्ने बारे सूचना ।
दोहोरो सदस्यता लिएका सहकारी स‌ंस्थाका सदस्यहरुलाई सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । २०७६/७/२५ गतेको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ १० मा प्रकाशित ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । २०७६/७/२५ गतेको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ १० मा प्रकाशित ।
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको- अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुने फाराम भरेका बेरोजगार व्यक्तिहरुले अपुग विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना ।
प्रदेश न ५ अन्तर्गतका स्थानिय तहमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माणको लागि वास योजना स‌ंयोजक (स्वयम् सेवक)को आवश्यकता सम्बन्धि सुचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । नागरिक दैनिकमा मिति २०७६/७/८ गते प्रकाशित ।
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । नागरिक दैनिकमा मिति २०७६/७/८ गते प्रकाशित ।
एम आई एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।
मासु पसल संचालनको लागि निवेदन आह्वानको सुचना ।
विधालय लेखापरीक्षणको लागि सुचिकृत हुन सुचना !
विधालय लेखापरीक्षणको लागि सुचिकृत हुन सुचना !
बोलपत्र आह्वानको सुचना । प्रकाशित मिति २०७६/०६/१७ गते
बोलपत्र आह्वानको सुचना । प्रकाशित मिति २०७६/०६/१७ गते
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
स्थगित परीक्षाको नया तालिका प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।
करार सेवाको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सुचना ।
विद्यार्थीको खाजा सम्बन्धमा ।
प्राथमिक तह चित्रकला प्रतियोगिताको नतिजा ।
करारमा सेवाकाे विज्ञापनको दरखास्त फाराम ।
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।
हार्दिक निमन्त्रणा ।
शिक्षा दिवसको अवसरमा भएको मा॰वि॰ स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा ।
बाल दिवसको उपलक्ष्यमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा सुचना ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक विद्यालयहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुस्तकालय अनुदानकाे लागि प्रस्तावना माग सम्बन्धि सूचना ।
दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका थारू समुदायलाइ बडका अतवारी पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा बारे प्रदेशले जारी गरेको सुचना ।
आ.व.२०७६/७७ को लागि नदिजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वानको सुचना । नयाँ पत्रिका दैनिकमा मिति २०७६/०५/१३ गते प्रकाशित ।
आ.व.२०७६/७७ को लागि नदिजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वानको सुचना । नयाँ पत्रिका दैनिकमा मिति २०७६/०५/१३ गते प्रकाशित ।
विद्यालयहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस सम्बन्धमा सुचना ।
विद्यालयहरुलाई नामावली सिफारिस गर्ने सम्बन्धि सुचना ।
जिल्ला प्रशासनको जरुरी सुचना ।
बकर इदकाे अवसरमा सार्वजनिक विदाकाे सूचना ।
कृषि शाखाको सुचना ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको सूचना ।
छात्रवृत्ति सम्बन्धि प्रदेश नं. ५ को अत्यन्त जरूरी सूचना ।।।
सिलबन्दि दरभाउ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।
सिलबन्दि दरभाउ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।
बारबर्दिया नगरपालिका भित्रका बैंक तथा वितीय संस्थाहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना ।
करार सेवाको लिखित परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रमहरूको सूचना ।
करार सेवाको लिखित परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रमहरूको सूचना ।
करार सेवाको लिखित परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रमहरूको सूचना ।
प्रथम बारबर्दिया नगर कप फुटबल २०७६ को प्रत्येक दिनको खेल अपडेट का लागि हाम्राे फेसबुक पेज हेर्न नभुल्नुहोला ।
सिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सुचना
सिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सुचना
प्रथम बारबर्दिया नगर कप फुटबल २०७६ को टाई शीट ।
कृषि यन्त्र/उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
कृषि यन्त्र/उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
दरखास्त फारम ।
करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना ।
गैर सरकारी संस्थाकाे लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
मुक्त कमैया सम्पर्कमा आउने सुचना ।
बजेट तर्जुमा सम्बन्धि छलफलमा उपस्थितिको लागि पत्र
सहकारीको माध्यमबाट प्रदेश न‍ं ५ को नवीनतम सोच सहितको कार्यक्रमको सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
तालिममा सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा । सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु
नयां पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७६/१/३० गते ।
नयां पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७६/१/३० गते ।
4WD Double Cab Pickup खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
4WD Double Cab Pickup खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । प्रकाशित मिति २०७६/१/१६
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । प्रकाशित मिति २०७६/१/१६
कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना ।
व्यवसायिक कर दाखिला सम्बन्धि सूचना ।
न्युनतम १०० दिन रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको बारे सूचना ।
यस बारबर्दिया नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुबाट छात्रवृतिको लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना ।
वडा नं २ मा अनलाईन घटना दर्ता सुरू भएको छ ।
नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना ।
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकताको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता सिफारिस गर्दा आवश्यक कागजातहरुः
बोलपत्र आव्हानको सुचना । मिति २०७५/१२/२२ गते नयाँ पत्रिका ।
बोलपत्र आव्हानको सुचना । मिति २०७५/१२/२२ गते नयाँ पत्रिका ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको सूचि ।
वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माँग सम्बन्धि सूचना ।
बारबर्दियामा सिकलसेल रोकथाम गर्ने अभियानमा छौ: नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारु
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आहवानको सूचना । मिति २०७५/१२/५ गते ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आहवानको सूचना । मिति २०७५/१२/५ गते ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आहवानको सूचना । मिति २०७५/१२/४ गते ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आहवानको सूचना । मिति २०७५/१२/४ गते ।
गृह मन्त्रालयकाे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
स्थायी बन्ध्याकरण शिबिर संचालन सम्बन्धमा सुचना ।
भिउ टावर निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना ।
भिउ टावर निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना ।
मकैचरी घाँसको बीउ वितरण हुने बारे सुचना ।
पर्यटन मन्त्रीको निधन प्रति गृह मन्त्रालयको प्रेस बिज्ञप्ती ।
भुमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५,वुटवल, नेपाल को प्रस्ताव अाह्वान सम्बन्धि सूचना ।
हाती पाइले राेग निवारणका लागि राष्ट्रीयअाम अाैषधि सेवन कार्यक्रम २०७५ सफल पाराै ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको वडा नं ९, कतार्नियामा मिति २०७५ फाल्गुन १४ गते बाट अनलाईन घटना दर्ताको प्रारम्भ भएको छ ।
कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमको लागि अनुदानग्राहीहरुको विवरण ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र नेपालगन्ज बाँकेको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना
बाेलपत्र अाह्यवानकाे सूचना । प्रकाशन मिति २०७५/१०/०९ गते ।
मिति २०७५/१०/०९ गतेको नयाँ पत्रिका को पृष्ठ १५ मा प्रकाशित सुचना ।
मा.वि.स्तरीय मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता २०७५ सुरु भएको समाचार
मिति २०७५/१०/८ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सुचना ।
बाेलपत्र अाह्यवानकाे सूचना ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावना आह्वानको सुचना
एस.ई.ई.परीक्षाको लागि स्कूलले गरेको तयारीको विषयमा छलफल ।
माघी पर्वकाे सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना ।
प्राविधिक शिक्षा छात्रवृति सम्बन्धि सूचना ।
५ नं प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयम्सेवक सेवाका लागि आवेदन मांग गरिएको सुचना
वडा नं ६ कार्यालयमा अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रारम्भ
५ नं प्रदेशको शित भण्डारण(पक्की/प्रिफ्याब्रिक/चिस्यान भण्डार) निर्माण सम्बन्धि सुचना
IEMIS को विवरण सम्बन्धमा ।
सम्पूर्ण नगरवासीलाई सूचना ।
कक्षा ८ को परीक्षा फारम भर्ने भराउने सम्बन्धमा ।
सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना ।
बारबर्दिया नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई सुचना
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी बारे सुचना
आज मिति २०७५ मंसिर २८ गते प्रकाशित सिलबन्दि दरभाउको सूचना ।
समायोजन सम्बन्धि प्राय सोधिने प्रश्नहरु
कर्मचारी समायोजन पत्र
दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सुचना
मिति २०७५ मंसिर २२ गतेको नयां पत्रिकाको पृष्ठ १५ मा प्रकाशित आशयको सूचना।
विद्यालयहरूको लेखा परीक्षण सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्नेकार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना
बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
वि.नं. २/०७५-७६ असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर पदकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
वि.नं.१/०७५-७६ पद: सव इन्जिनियर (सिभिल) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना
खुल्ला ब्याडमिन्टन (पुरुष डबल) प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।
वडा नं ४, ५ र ६ का लागि घुम्ती शिविर संचालन हुने सम्बन्धमा
सच्याईएको सम्बन्धमा ।
सेवा करारको लिखित परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रमको सुचना प्रकाशन ।
बोलपत्र आह्वानको सुचना ।
Nature Guide को तालिमको लागि छनौट भएका सहभागीहरुको सुची प्रकाशन भएको छ
साना सिंचाई अनुदानका लागि आवेदन मांग सम्बन्धी सुचना
५०% अनुदानमा स्प्रेयर टंकीका लागि आवेदन मांग सम्बन्धी सुचना
५०% अनुदानमा कृषि यन्त्रका लागि आवेदन मांग सम्बन्धी सूचना
नमूना कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन मांग सम्बन्धी सुचना
करार सेवाकाे दरखास्त फाराम
करार सेवा लिने सम्बन्धी सुचना ।
Nature Guide तालिमको लागि अावेदन सम्बन्धि सूचना ।
संबिधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
भूमि व्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं ५ बुटवल द्धारा कृषि अनुदान कोषको लागि मिति २०७५।०५।२७ गते प्रकाशन गरेकाे सूचना ।
बाल दिवसको अवसरमा यस नगरपालिकाले गरेको कार्यक्रमहरु ।
राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा मा.वि.स्तरीय कविता प्रतियोगिता हुने बारे सूचना ।
३९ औं शिक्षा दिवस तथा ५२ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा संचालन गरिने कार्यक्रम
निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा " नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र् सुशासन"
सिकल सेल एनिमिया ब्रेक गर्ने अठोट बोकेका मेयर
शिक्षा दिवस को अवसरमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता हुने ।
बर्दिया जिल्ला दर रेट २०७५/७६
पुस्तकालय दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
बारबर्दिया नगरपालिकाको वृतचित्र
अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता भएको नगर घोषणा २०७५
विद्यालय जाने उमेर समूह (५-१२) का कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको नगर घोषणा कार्यक्रमकाे सूचना
आधारभूत रेडियो पत्रकारिता तालिमका लागि दरखास्त आह्वान
बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना
आई.सि.टी. हार्डवेयर तथा इक्विपमेन्ट खरिद को लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
सोलार पावर ब्याकअप सिस्टम को सिलबन्दी कोटेशन को सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित
शिक्षण सामग्री सिकाई अनुदान
बिद्यालय सुधार अनुदान
बिद्यालयको अनुदान
बिद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान रकम बैंक खातामा पठाइएको सम्बन्धमा
आ.व.०७४/७५ मा साना सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएको कृषि समुह र कृषि फर्मको बिबरण
आ.व.०७४/७५ मा नमुना कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि छनौट गरिएको ब्यक्ति/समुह/सहकारी/फर्मको बिबरण
प्रश्नपत्र तथा बिषय बिज्ञ सम्बन्धमा
भोलि जेठ १५ गते सार्वजनिक बिदाको सुचना
अ.हे.व.को बिज्ञापन सम्बन्धमा
यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधन खरिदको लागि बोलपत्रको आह्वानको सुचना
आई.सि.टि.हार्डवेयर इक्विपमेन्ट,सोलार पावर सिस्टम खरिदको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
व्यवसाय दर्ता अभियान सम्बन्धमा
आशय पत्र
थप पाठ्यपुस्तक रकम मांग फारम
पुर्व प्राथमिक शिक्षकहरुको सरुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा
बारबर्दिया नगरपालिकाको कृषि विकास शाखा मार्फत संचालित पकेटहरुको बिबरण, आ.व.०७४/७५
मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने बारे सुचना
पुर्व प्राथमिक शिक्षकहरुको मंगसिर देखि बैशाख सम्मको तलब भत्ता सम्बन्धमा
आ.व. ०७४/७५ कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रम, कृषि यान्त्रिक आयोजना अन्तर्गत बढीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरुलाई कृषि यन्त्र बितरण गरिएको बिबरण
स्थानीय तहमा काम काज गर्न खटाउने प्रयोजनका लागि दिइने निवेदन को ढाचा
नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा
भर्ना अभियान सम्बन्धमा
पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा
प्राविधिक धार संचालन सम्बन्धमा
निशुल्क बिशेषज्ञ स्वास्थ्य शिबिरको आयोजना हुने सम्बन्धमा
श्री जनता मा.वि.रम्मापुर, बारबर्दिया -७ को बिज्ञापन
माध्यमिक विद्यालयहरुको पाठ्यपुस्तकको अनुदान रकम निकसा सम्बन्धमा |
आधारभूत विद्यालयहरुको पाठ्यपुस्तकको अनुदान रकम निकसा सम्बन्धमा |
बोलपत्र आह्वानको सुचना मिति २०७४/१२/१२
बोलपत्र आह्वानको सुचना
बोलपत्र आह्वानको सुचना
बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना !!!
यस बारबर्दिया नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा कार्यरत वडा सचिवहरुको विवरण
यस नगरपालिकाको इमेल ठेगाना परिवर्तन भएको सुचना !
यस नगरपालिका तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना !
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनको लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना !
सुचना !
सिलबन्दी दरभाउको सूचना
बोलपत्र आह्वानको सूचना
बोलपत्र आह्वानको सूचना