FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

छविलाल थारु

नगर प्रमुख

084-404100-201

रत्न कुमारी पाण्डे

नगर उप प्रमुख

084-404100-202

कैलाशपति थारु

वडा अध्यक्ष

९८०४५४२०७१

राम फेरन थारु

वडा अध्यक्ष

९८५८०४५११४

नन्दलाल थारु

वडा अध्यक्ष

९८४३२४८०२३

सिताराम योगी

वडा अध्यक्ष

९८५८०३६३६१

लाल बहादुर थारु चौधरी

वडा अध्यक्ष

९८२४५०२४८६

झग बहादुर वली क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

९७६८०१८२२१

इन्द्र प्रसाद थारु चौधरी

वडा अध्यक्ष

९८४८२६३२८३

नर बहादुर चन्द

वडा अध्यक्ष

९८१५५०३६१२

देवेन्द्र कुमार विष्ट

वडा अध्यक्ष

९८५८०२५९३३

रण बहादुर चौधरी

वडा अध्यक्ष

९८४८१३२३७६

बिजय कुमार चौधरी

वडा अध्यक्ष

९८५८०४३९०१