FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
महेन्द्रजङ्ग शाही प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao.barbardiyamun@gmail.com 084-404107
photo बसन्त बहादुर शाही लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ०८४-४०४१००-२०८
photo टीका नाथ गोसाई विद्यालय निरीक्षक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा tikanath.yogi112@gmail.com ०८४-४०४०११
सुमन कुमार दत्त पशु चिकित्सक (अधिकृत स्तर आठौं) पशु सेवा शाखा sdtbardiya@gmail.com 9858036436
picture डिल्ली राज शर्मा जन स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य प्रवर्धन उप-शाखा 9844841053
राधेश्याम प्रसाद चौधरी सूचना अधिकारी सुचना प्रविधि शाखा suchnaadhikari@barbardiyamun.gov.np, ito.barbardiyamun@gmail.com ०८४-४०४१००-२२०
गोबिन्द पुरी अधिकृत छैठौ योजना तथा अनुगमन शाखा purigovinda42@gmail.com ०८४-४०४१००-२०५
कृष्ण प्रसाद गौतम अधिकृत छैठौ आर्थिक विकास शाखा krishnagautan2071@gmail.com ०८४-४०४१००-२१६
ई. समिर अधिकारी इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण शाखा samiradhikari05@gmail.com 9866928647
ई. माेहन देव मल्ल इन्जिनियर भवन तथा बस्ती विकास शाखा jrikmalla@gmail.com 9802554141
दिपक राज थापा अधिकृत छैठौ कृषि सेवा शाखा drtbardiya@gmail.com 9858025854
काशीराज गौतम ना.सु प्रशासन तथा जिन्सी शाखा kashigautam25@gmail.com ०८४-४०४१००-२०९
राम बहादुर थारु रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र rambahadurtharu47@gmail.com 9848145221
उषा पुन महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा ०८४-४०४१००-२०९
झलकराज खड्का प्राविधिक सहायक(कृषि) कृषि शाखा jhalakrajkhadka@gmail.com ०८४-४०४०३०
सत्येन्द्र जि.सी. लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा gcsatyandra26@gmail.com 9841710306
पुष्पा बैद्य ना.सु ११ नं वडा सचिव pushpabaidhya@gmail.com 9844992415
नगेन्द्र भण्डारी कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा posttonagendra@gmail.com 9851130648
सिताराम थारु ना.सु वडा सचिव 9822526707
photo लेखनाथ गौतम सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा lngtm00@gmail.com ०८४-४०४१००-२०५
गोबिन्द प्रसाद थारु सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा chaudharygobinda2018@gmail.com ०८४-४०४१००-२०६
राज कुमार आचार्य स.कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा info.acharya41@gmail.com
राजेश वली ना.प्रा.स. (सहायक चौथों) कृषि सेवा शाखा rjsoli2018@gmail.com 9868036595
सुरजलाल थारु सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा surajchaudhary67138@gmail.com ०८४-४०४१००-२१०
चन्द्रकला वली खरिदार न्यायिक समिति 9861287739
श्याम कुमार थारु सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा ०८४-४०४१००-२१०
ओम प्रकाश थारु अ.हे.ब. सहायक चौथो स्वास्थय शाखा prkshchd245@gmail.com 9847296965
निर्मल प्रकाश गौतम अ.हे.ब. सहायक चौथो स्वास्थय शाखा niruniyati@gmail.com 9848170727
सुनिता कडेल अ.न.मि. सहायक चौथौ स्वास्थय शाखा 9848084904
कमलेश कुमार पासवान सहायक चौथो स्वास्थय शाखा kamleshp2053@gmail.com 9800522739
प्रेम बहादुर डागी ना.प.स्वा.प्रा सहायक चौथो कृषि सेवा शाखा 9848370348
सुनिल थारु ना.प.स्वा.प्रा सहायक चौथो 9867761377
लक्ष्मण थारु कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9848082868
जगत राम थारू कार्यालय सहयोगी कृषि सेवा शाखा 9848145665
picture काशीराम बि.सि. हेवी सवारी चालक (टिपर) सवारी साधन 9848222751

Pages