FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बारबर्दिया बरघर ऐन २०७७ ७७/७८ 01/22/2022 - 12:19 PDF icon barghar aen.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 17:55 PDF icon Barbardiya Sthaniya Pathyakram 2078.pdf
बारबर्दिया नगर स्वास्थ्य ऐन २०७६ ७६/७७ 07/16/2021 - 17:21 PDF icon बारबर्दिया नगर स्वास्थ्य ऐन २०७६-१०-२३ मा नगर सभाबाट पारित.pdf
लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यसंचालन प्रक्रिया सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७७ ७७/७८ 09/14/2020 - 13:29 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को बिनियोजन ऐन । ७६/७७ 09/30/2019 - 13:13 PDF icon विनियोजन ऐन ७६_७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 09/30/2019 - 13:07 PDF icon आर्थिक ऐन ७६_७७.pdf
१. बारबर्दिया विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 13:38 PDF icon डाउनलोड गर्नुहोस
बारबर्दियाको कृषि व्यबशाय प्रवर्धन ऐन, २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:16 PDF icon pdf
बारबर्दिया बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:15 PDF icon pdf
बारबर्दिया सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:14 PDF icon pdf

Pages