FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बारबर्दिया नगरपालिकाको गौ नन्दी नियन्न्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/24/2022 - 11:03 PDF icon गौ नन्दी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
आ.व.२०७९/०८० को आर्थिक ऐन । ७९/८० 08/18/2022 - 15:27 PDF icon आर्थिक ऐन 2079.pdf
आ.व. २०७९/०८० को विनियोजन बिधेयक ७८/७९ 07/15/2022 - 15:32 PDF icon विनियोजन विधेयक २०७९_८०.pdf
बारबर्दिया बरघर ऐन २०७७ ७७/७८ 01/22/2022 - 12:19 PDF icon barghar aen.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ ७८/७९ 07/16/2021 - 17:55 PDF icon Barbardiya Sthaniya Pathyakram 2078.pdf
बारबर्दिया नगर स्वास्थ्य ऐन २०७६ ७६/७७ 07/16/2021 - 17:21 PDF icon बारबर्दिया नगर स्वास्थ्य ऐन २०७६-१०-२३ मा नगर सभाबाट पारित.pdf
लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यसंचालन प्रक्रिया सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७७ ७७/७८ 09/14/2020 - 13:29 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को बिनियोजन ऐन । ७६/७७ 09/30/2019 - 13:13 PDF icon विनियोजन ऐन ७६_७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ 09/30/2019 - 13:07 PDF icon आर्थिक ऐन ७६_७७.pdf
१. बारबर्दिया विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 13:38 PDF icon डाउनलोड गर्नुहोस

Pages