FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बारबर्दिया नगर स्वास्थ्य नीति, २०७९ ७८/७९ 05/30/2023 - 14:40 PDF icon बारबर्दिया नगर स्वास्थ्य निति, २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2023 - 14:29 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन, २०७८ ७८/७९ 05/30/2023 - 14:19 PDF icon सहकारी ऐन प्रथम संसोधन,२०७८.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको वन ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/30/2023 - 14:09 PDF icon बारबर्दिया नगरपालिकाको वन ऐन, २०७८.pdf
बिपन्न आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 05/30/2023 - 13:56 PDF icon बिपन्न आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/30/2023 - 13:44 PDF icon संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
सहिद विष्णु-धनि स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्यविधि-,२०७६ "लाई संसोधन गर्न बनेको कार्यबिधि ७७/७८ 05/30/2023 - 13:34 PDF icon सहिद विष्णु धनी बहुप्राविधिक शिक्षालय पहिलो संसोधन २०७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालिका मानवीय सहायतार्थ नगद सहायता (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/29/2023 - 13:15 PDF icon मानवीय सहायतार्थ नगद सहायता (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७६/७७ 05/29/2023 - 13:11 PDF icon बारबर्दिया नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कोरना भारस (कोभिड -१९) सम्बन्धी जोखिम भत्ता कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:58 PDF icon कोरना भाईरस प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि २०७७.pdf

Pages