FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बारबर्दिया एफ एम सञ्चालन कार्यविधी २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:13 PDF icon pdf
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यबिधि २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:12 PDF icon pdf
बारबर्दिया शिक्षा सम्वन्धी कार्यविधी २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:11 PDF icon pdf
बारबर्दिया जनता संग मेयर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/27/2018 - 13:10 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७४ ७५/७६ 09/07/2018 - 12:48 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको पदाधिकारी आचारसंहिता २०७४ ७५/७६ 09/07/2018 - 12:47 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/07/2018 - 12:46 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७५/७६ 09/07/2018 - 12:44 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगर कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/02/2018 - 16:31 PDF icon pdf
बारबर्दिया नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७५/७६ 09/02/2018 - 16:28 PDF icon pdf

Pages