FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बारबर्दिया नगरपालिकाको बाँझो जग्गा उपयोग कार्यबिधि, २०७७ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:55 PDF icon बारबर्दिया नगरपालिका बाँझो जग्गा उपयोग कार्यबिधी २०७७.pdf
बारबर्दिया नगरपालकिाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:49 PDF icon लै‌गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
बारवर्दिया नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी,२०७७ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:36 PDF icon बारवर्दिया नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७७.pdf
होम स्टे संचालन, प्रवर्द्धन तथा नियमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:24 PDF icon 19. होम स्टे संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
सहिद विष्णु-धनि स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:18 PDF icon सहिद विष्णु-धनि स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 05/29/2023 - 12:06 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/29/2023 - 11:58 PDF icon सहकारी एकिकरण कार्यविधि २०७६.pdf
नगर खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/29/2023 - 11:41 PDF icon 2.3.17 नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
बाल क्लब/सञ्जाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 05/29/2023 - 11:28 PDF icon बाल क्लव गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका २०७५.pdf
बारबर्दिया नगरपालिकाको बालकोष संचालन कार्यबिधि, २०७९ ७९/८० 05/28/2023 - 16:41 PDF icon बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages