FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Online Bids

८०/८१ 11/07/2023 - 12:35

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सूचना ।।

८०/८१ 09/04/2023 - 11:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।

७९/८० 05/16/2023 - 14:00

Invitation for online bids.

७९/८० 05/16/2023 - 13:59

बारबर्दिया नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित हेफर परियोजनाको सूचनाहरु ।

७९/८० 05/07/2023 - 10:24

बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 05/05/2023 - 12:42

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 04/28/2023 - 16:58 PDF icon twmc.pdf

खाद्यान्न बीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । कार्यविधि यसैसाथ संलग्न छ ।

७९/८० 04/27/2023 - 17:08 PDF icon कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७९.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 04/10/2023 - 22:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 04/06/2023 - 10:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 04/04/2023 - 11:03

Re-Bid Notice

७९/८० 03/29/2023 - 16:25

धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 03/24/2023 - 21:40

खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

७९/८० 03/24/2023 - 21:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 03/23/2023 - 20:34

लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना । प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६ गते ।

७९/८० 03/22/2023 - 14:40

धानबालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना । प्रकाशन मितिः २०७९/१२/०६ गते ।

७९/८० 03/22/2023 - 14:40

ICT सामाग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 02/27/2023 - 19:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 02/24/2023 - 14:06

सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 02/23/2023 - 16:13

वडा नं ४ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।

७९/८० 02/21/2023 - 16:01

बारबर्दिया न.पा.वडा नं ५ को कार्यालय भवन निर्माणको लागि टेण्डर आह्वानको सूचना ।

७९/८० 02/17/2023 - 18:03

बेलवाबज्जा-पदनाहा सडक स्तरोन्नतिको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 02/06/2023 - 11:47

पाञ्चजन्य मा वि को भवन निर्माण को बोलपत्र आह्वानको सूचना।

७९/८० 02/02/2023 - 17:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 01/29/2023 - 16:37

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 01/24/2023 - 14:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 12/27/2022 - 10:57

अनुदान परिचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना । मिति २०७९/८/२८ गते ।

७९/८० 12/14/2022 - 15:19

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 12/07/2022 - 14:47

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आशयदाताहरूको छनौट सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 12/05/2022 - 13:40

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 11/15/2022 - 17:56

स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९/८० 11/07/2022 - 13:07

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना।

७९/८० 11/02/2022 - 14:31

Invitation for bids

७९/८० 10/31/2022 - 19:02

High Mast लाईट जडानको लागि टेन्डर आह्वानको सूचना ।

७९/८० 10/16/2022 - 19:40

विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशयपत्र सम्बन्धमा ।

७९/८० 10/14/2022 - 17:46

Invitations for Online bids

७९/८० 10/01/2022 - 14:14

खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना ।

७९/८० 08/24/2022 - 11:51

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 08/24/2022 - 11:49

पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित।

७९/८० 08/18/2022 - 15:18

पकेट विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 08/03/2022 - 10:50 PDF icon पकेट विकास कार्यक्रम (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।

७८/७९ 05/26/2022 - 12:42

ICT सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 05/19/2022 - 07:36

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 05/04/2022 - 11:06

कृषि विकास शाखाको खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 04/27/2022 - 22:37

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।

७८/७९ 04/20/2022 - 21:08 PDF icon सम्झौता सम्वन्धी.pdf

Re-Invitation of Sealed Quotation for the Construction of Drain

७८/७९ 04/13/2022 - 12:41

धानको उनन्त बीउ ५०% अनुदानमा वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/31/2022 - 11:38

Invitation for sealed quotation.

७८/७९ 03/26/2022 - 07:40

प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/23/2022 - 11:39

हलुका सवारी ड्राइभिङ तालिमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/23/2022 - 11:36

Invitation for NCB of Construction Work. सूचना प्रकाशन मिति २०७८।११।२३ गते ।

७८/७९ 03/07/2022 - 19:20

सटर भाडामा दिने सम्बन्धि १५ दिने सूचना ।

७८/७९ 02/22/2022 - 10:37 PDF icon satar02212022.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ३ दिने आशयको सूचना ।

७८/७९ 02/09/2022 - 14:51

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 01/25/2022 - 12:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/24/2022 - 18:52

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 01/16/2022 - 09:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 12/29/2021 - 11:58

प्राविधिक प्रस्तावबाट छनौट भएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ।

७८/७९ 12/13/2021 - 12:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 12/07/2021 - 08:56

Invitation for electronics Bid

७८/७९ 12/07/2021 - 08:09 PDF icon barbardiya mun himalaya times .pdf

बोलपत्र/सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 11/19/2021 - 22:06

मिति २०७८।०६।१७ गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानका सूचनाहरु ।

७८/७९ 10/06/2021 - 11:54 PDF icon rajdhani national daily _0001.pdf, PDF icon rajdhani daily .pdf

Medicine तथा Surgical Items खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 09/29/2021 - 14:57 PDF icon rajdhani National Daily .pdf

विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना।

७८/७९ 09/28/2021 - 19:03

विद्यालय लेखा परीक्षण सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना।

७८/७९ 09/28/2021 - 19:02

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र ग्राभेलको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 09/22/2021 - 10:26

ल्यापटप तथा मल्टीफन्शन प्रिन्टर खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिति २०७८।०५।११ गतेकाे हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।

७८/७९ 08/29/2021 - 10:20

नदीजन्य पदार्थकाे ठेक्का संशाेधन सम्बन्धी सूचना । मिति २०७८।०५।०४ गतेकाे हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।

७८/७९ 08/23/2021 - 10:58

साप्ताहिक हाटबजारको सिलबन्दी दरभाउपत्र पुनः आह्वान गरिएको सूचना ।

७८/७९ 08/12/2021 - 10:55

बैदी साप्ताहिक हाट बजारको ठेक्का बन्दोवस्तको कार्य स्थगित गरिएको सूचना ।

७८/७९ 07/27/2021 - 16:35

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना।

७८/७९ 07/27/2021 - 11:36

औषधि खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 06/17/2021 - 11:02 PDF icon rajdhani dainik .pdf

नयाँ पत्रिकामा २०७८।१।१६ गतेको पृष्ठ ८ मा प्रकाशित सूचना ।

७७/७८ 05/03/2021 - 12:29

साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७७।१२।१५ गते ।

७७/७८ 03/28/2021 - 21:18 PDF icon साना कृषि यन्.pdf

Invitation for sealed quotation for the construction work. मिति २०७७ चैत १० गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित।

७७/७८ 03/26/2021 - 14:15

Invitation for NCB for Construction works.

७७/७८ 03/14/2021 - 13:04

दरभाउ स्विकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७७/७८ 02/24/2021 - 13:54

Notice of Re-Invitation for Sealed Quotation in Himalayan Times dated 2077/11/04

७७/७८ 02/16/2021 - 20:23

Notice of Invitation for sealed quotation in Nepal Samachar Patra dated 2077/11/04

७७/७८ 02/16/2021 - 20:21

Invitation for Bids Published on Rajdhani daily dated 2077/11/04

७७/७८ 02/16/2021 - 20:18

सहिद विष्णु धनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय जयनगरको लागि आइ सि टी सामाग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 02/05/2021 - 11:24

Invitation for Sealed Quotation for procurement of fabricated steel parts of Trail bridge

७७/७८ 01/30/2021 - 15:36 PDF icon barbardiya mun hita .pdf

Invitation of Bids for Medicine and surgical Items

७७/७८ 10/18/2020 - 15:01

बोलपत्र आह्वानको सूचना । २०७७/०६/२२ गते प्रकाशित।

७७/७८ 10/09/2020 - 20:11

भिम मार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 09/23/2020 - 20:56

नगर सटर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 09/11/2020 - 13:54

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना।

७७/७८ 08/18/2020 - 20:29 PDF icon Ghat Thekka08182020.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित ।

७६/७७ 04/03/2020 - 15:20

बोलपत्र दाखिला गर्ने मिति संशोधन गरिएको सुचना ।

७६/७७ 02/26/2020 - 14:12

औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

७६/७७ 02/26/2020 - 12:58

ठेका समय लम्बयाईएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 02/20/2020 - 18:57 PDF icon date extension02202020.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 02/13/2020 - 19:26

तालिम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।

७६/७७ 02/11/2020 - 17:46 PDF icon talim ko prastawna_02112020_1.pdf

तालिम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।

७६/७७ 02/11/2020 - 17:45 PDF icon talim ko prastawna_02112020_1.pdf

राजधानी राष्ट्रिय दैनिककाे पृष्ठ ८ मा मिति २०७६/१०/५ गते प्रकाशित बाेलपत्र आह्वानको सुचना ।

७६/७७ 01/21/2020 - 12:32

राजधानी राष्ट्रिय दैनिककाे पृष्ठ २ मा मिति २०७६/१०/५ गते प्रकाशित सुचना ।

७६/७७ 01/21/2020 - 12:22

कोटेशन आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 01/19/2020 - 12:14

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/19/2020 - 12:05

डेस्कटप, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरीदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 12/25/2019 - 16:55

मिति २०७६/८/११ गतेको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकको पृष्ठ ५ मा प्रकाशित सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

७६/७७ 11/28/2019 - 17:13

नयां पत्रिका दैनिकमा मिति २०७६/०८/१० गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 11/26/2019 - 17:56

मिति २०७६ कार्तिक २८ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ४ मा प्रकाशित क्याटलग सपिङको सूचना । ।

७६/७७ 11/14/2019 - 16:03

मिति २०७६ कार्तिक २५ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ९ मा प्रकाशित ह्युम पाइपको सूचना । ।

७६/७७ 11/14/2019 - 16:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । २०७६/७/२५ गतेको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ १० मा प्रकाशित ।

७६/७७ 11/12/2019 - 10:42

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । नागरिक दैनिकमा मिति २०७६/७/८ गते प्रकाशित ।

७६/७७ 10/31/2019 - 13:55

विधालय लेखापरीक्षणको लागि सुचिकृत हुन सुचना !

७६/७७ 10/22/2019 - 10:22

बोलपत्र आह्वानको सुचना । प्रकाशित मिति २०७६/०६/१७ गते

७६/७७ 10/05/2019 - 09:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 10/05/2019 - 09:27

आ.व.२०७६/७७ को लागि नदिजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वानको सुचना । नयाँ पत्रिका दैनिकमा मिति २०७६/०५/१३ गते प्रकाशित ।

७६/७७ 08/30/2019 - 19:50

सिलबन्दि दरभाउ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना ।

७५/७६ 07/04/2019 - 19:05

सिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सुचना

७५/७६ 06/17/2019 - 14:57

कृषि यन्त्र/उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७५/७६ 06/12/2019 - 12:30

नयां पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७६/१/३० गते ।

७५/७६ 05/14/2019 - 12:18

4WD Double Cab Pickup खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७५/७६ 05/08/2019 - 15:09 PDF icon pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । प्रकाशित मिति २०७६/१/१६

७५/७६ 04/29/2019 - 17:02

बोलपत्र आव्हानको सुचना । मिति २०७५/१२/२२ गते नयाँ पत्रिका ।

७५/७६ 04/05/2019 - 17:54

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आहवानको सूचना । मिति २०७५/१२/५ गते ।

७५/७६ 03/19/2019 - 08:50

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आहवानको सूचना । मिति २०७५/१२/४ गते ।

७५/७६ 03/18/2019 - 17:31

भिउ टावर निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

७५/७६ 03/10/2019 - 12:39

मिति २०७५/१०/०९ गतेको नयाँ पत्रिका को पृष्ठ १५ मा प्रकाशित सुचना ।

७५/७६ 01/24/2019 - 13:17

बाेलपत्र अाह्यवानकाे सूचना ।

७५/७६ 01/22/2019 - 12:07

आज मिति २०७५ मंसिर २८ गते प्रकाशित सिलबन्दि दरभाउको सूचना ।

७५/७६ 12/14/2018 - 17:14

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना ।

७५/७६ 11/25/2018 - 14:43

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्नेकार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 11/20/2018 - 12:57

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७५/७६ 11/06/2018 - 17:03

बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

७५/७६ 10/07/2018 - 12:31

दरभाउपत्र आह्वानको सुचना

७५/७६ 08/14/2018 - 12:41

बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना

७४/७५ 06/27/2018 - 09:00

आई.सि.टी. हार्डवेयर तथा इक्विपमेन्ट खरिद को लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना

७४/७५ 06/15/2018 - 13:39

सोलार पावर ब्याकअप सिस्टम को सिलबन्दी कोटेशन को सुचना दोस्रो पटक प्रकाशित

७४/७५ 06/10/2018 - 16:37

यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधन खरिदको लागि बोलपत्रको आह्वानको सुचना

७४/७५ 05/18/2018 - 15:18

आई.सि.टि.हार्डवेयर इक्विपमेन्ट,सोलार पावर सिस्टम खरिदको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

७४/७५ 05/18/2018 - 15:16

आशय पत्र

७४/७५ 05/03/2018 - 12:35

बोलपत्र आह्वानको सुचना मिति २०७४/१२/१२

७४/७५ 03/26/2018 - 13:07

बोलपत्र आह्वानको सुचना

७४/७५ 03/19/2018 - 15:25

सिलबन्दी दरभाउको सूचना

७४/७५ 02/19/2018 - 12:29 PDF icon Suchana_Computer_Purchase_BMO.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 02/12/2018 - 08:08