FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०६।०८ गते विज्ञापन गरिएका पदहरुको परीक्षा मिति निर्धारण गरिएको सूचना ।

सम्पूर्ण परीक्षाहरुको परीक्षा केन्द्र यस बारबर्दिया नगर कार्यपालिकाको कार्यालय जयनगर रहेको जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: