FAQs Complain Problems

आ.व.२०७८/७९ को निति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी राय सुझाव संकलनका लागि Zoom Meeting मा सहभागी हुनुहोला ।

जोडिन का लागि लिंक Click https://us02web.zoom.us/j/2777762629?pwd=ZkRwRmpZU1ZuRERJOEJFYlpzczA5QT09 to start or join a scheduled Zoom meeting.

आर्थिक वर्ष: